Zaujímavé články
VÁŠ SPOĽAHLIVÝ PARTNER PRE NEHNUTEĽNOSTI A POISTENIE

História poistenia siaha až do polovice 14. storočia, keď v severotalianskych prímorských mestách začali uzatvárať talianski kupci obchodné partnerstvá v súvislosti s financovaním námorných ciest a znášania rizika, že sa lode z cesty nevrátia. Talianski kupci si na krytie cesty vzájomne poskytovali finančný kapitál a spoločne znášali aj riziko...

Poistenie je výborný nástroj ochrany a investície pokiaľ je dobre nastavené na individuálne potreby klienta a "poisťovák" nezamlčí dôležité fakty a výluky. Ak to urobí, nastáva v prípade poistnej udalosti a žiadneho alebo minimálneho poistného plnenia iba sklamanie a zlosť.