Poistenie KAMARÁT - rozumná investícia do vzdelania pre naše deti

09.08.2020

Poistenie je výborný nástroj ochrany a investície pokiaľ je dobre nastavené na individuálne potreby klienta a "poisťovák" nezamlčí dôležité fakty a výluky. Ak to urobí, nastáva v prípade poistnej udalosti a žiadneho alebo minimálneho poistného plnenia iba sklamanie a zlosť.

S úsmevom si pamätám chvíle, keď zamestnanci bývalej v tom čase štátnej poisťovne boli u nás doma po niekoľkých týždňov od narodenia detí. Odkiaľ mali také bleskové informácie iba tuším a asi mali svojho človeka v pôrodnici. Manželka vtedy uzatvorila úrazové poistenia so smiešnymi poistnými sumami, ktoré v prípade nejakého úrazu iba rodiča rozčúlia a neriešia nič. Takže do roka sme to zrušili a uzatvorili investičné životné poistenie.

Ako rodičia vieme, že investícia do vzdelania detí je jedno z najlepších a prezieravých rozhodnutí, ktoré raz prinesú deťom v budúcnosti lepšie možnosti výberu školy a vytvoria kvalitnejšie podmienky pre štúdium. Dnes niekoľkoročné štúdium mimo domova nie je pre nikoho lacnou záležitosťou iba s 50 eurovým vreckovým. Najmä na súkromných školách a v zahraničí sú tieto náklady na školné, internát alebo podnájom s priemernou sumou 500 eur na mesiac pre rodičov nezanedbateľnou záťažou pre rodinný rozpočet. 

Sám som to zažil na vlastnej koži, keď dcérku prijali na súkromnú vysokú školu v Bratislave a bolo potrebné zabezpečiť jej štúdium a život v našom hlavnom meste. Čím skôr však začneme uvažovať o sporení aj keď v menších mesačných čiastkach, tým skôr vytvoríme pre budúcnosť našich detí lepšie a pevnejšie základy, z ktorých sa vedia pomyselne odraziť.

Medzi nesporné výhody investičného poistenia Kamarát v MetLife patrí:

- 4 - až 8 percentné zhodnotenie vložených finančných prostriedkov, ktoré pomôže pri úhrade nákladov štúdia na vysokej škole alebo jazykových kurzov v zahraničí,
- kvalitné poistenie v prípade úrazu, choroby a hospitalizácie s dvojnásobným plnením v prípade úrazu v škole alebo doma počas prázdnin.

Benefity - zdarma, ktoré vám neposkytne každá poisťovňa: lekár na telefóne, doprava dieťaťa do a z nemocnice, lekárske služby - výjazd lekára za pacientom, opatrovanie dieťaťa, zorganizuje nákup liekov a ich doručenie domov, upratanie domu, bytu.
Minimálne mesačné poistné v spomínanom investičnom poistení je iba 15,- EUR. Nemyslíte, že to stojí za úvahu?