Na čo si dať pozor pri životnom poistení?

09.08.2020

História poistenia siaha až do polovice 14. storočia, keď v severotalianskych prímorských mestách začali uzatvárať talianski kupci obchodné partnerstvá v súvislosti s financovaním námorných ciest a znášania rizika, že sa lode z cesty nevrátia. Talianski kupci si na krytie cesty vzájomne poskytovali finančný kapitál a spoločne znášali aj riziko straty lode a jej nákladu.

Na rozdiel od poistenia majetku, hlavnou úlohou životného poistenia je finančne pomôcť poistenému a jeho rodine v čase keď utrpí úraz, postihne ho choroba, alebo to najhoršie - strata na živote. 

Určite budete súhlasiť, že rýchla finančná pomoc poisťovne, na ktorú sa môžeme spoľahnúť v prípade výpadku príjmu počas práceneschopnosti, alebo pri strate živiteľa rodiny, je veľmi dôležitá. Finančné rezervy, ktoré máme doma alebo v bankách môžeme predsa využiť inak ako na náhradu výpadku výplaty. Čo je však dobré vedieť pri uzatváraní kvalitnej zmluvy životného poistenia ? 

Spomenieme iba najdôležitejšie, na ktoré sa svojho finančného poradcu určite spýtajte: Aké sú výluky z poistenia? Som poistený pre celý svet alebo iba v Európe? Preveruje poisťovňa môj zdravotný stav? Musím prežiť niekoľko týždňov ak mi zistia diagnózu kritickej choroby (rakovinu, infarkt, mozgovú príhodu) alebo poisťovňa plní ihneď? Ak mám dostať dvojnásobok plnenia pri dopravne nehode môžem jazdiť aj na bicykli alebo iba v aute? Aká je odkladacia doba po uzatvorení poistenia a kedy začne poisťovňa napríklad pri chorobe plniť? Aká je minimálna doba liečenia úrazu, aby mi poisťovňa vyplatila dennú dávku za úraz? 

Každá poisťovňa plní za úraz, alebo chorobu podľa oceňovacích tabuliek, kde je uvedené príslušné percento z poistnej sumy. Dôležitá je nielen výška percenta, ale tiež prípadná progresia pri plnení, ktorá môže byť pri závažných úrazoch až 10-násobkom, ako je to napríklad v životnej poisťovni MetLife, s ktorou naša spoločnosť v tejto oblasti spolupracuje.

Ak ste sa rozhodli uzavrieť životné poistenie, bezpochyby chcete to najlepšie, najvýhodnejšie, nebude na škodu veci vypočuť si aj iný názor. Pri prípadnej právnej analýze návrhu, či už existujúcej zmluve vám rád pomôžeme.